5 grudnia o godzinie 11:00…

5 grudnia o godzinie 11:00 zostanie ogłoszony werdykt Izby Pracy Sądu Najwyższego dotyczący wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na temat statutu tzw. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa. My po raz kolejny staniemy rano (8:00-9:00) przed Sądem Najwyższym, wspierając sędziów, którym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powierzył obronę ostatniego bastionu praworządności w Polsce. Staniemy transparentem „ODWAGI”, bo to od odważnej postawy sędziów – ale też i nas, zwykłych obywateli – zależy teraz wszystko.

Wiem, godzina taka, ze prawie nikt nie może, ale wtedy pikietę widzą sędziowie przyjeżdżający do pracy. Zatem gdyby ktoś z #warszawa jednak mógł…

#protest #obywatelerp #warszawa #polityka #wolnesady #tklive