#bekazpisu #tvpis #pis…

#bekazpisu #tvpis #pis #bekazkatoli #bekazprawakow #patologiazewsi #patologiazmiasta #polityka