Jarosław Kaczyński to jednak…

Jarosław Kaczyński to jednak mądry człowiek. Przynajmniej jego model z 2010 roku:

#polska #polityka #bekazpisu #tklive #neuropa