Kampania wyborcza PiS w…

Kampania wyborcza PiS w skrócie:

pokaż spoiler A za PEŁOOOOO to…….

#heheszki #polska #polityka #bekazpisu #dojnazmiana #dobrazmiana #pis