Marlena Maląg, nowa minister…

Marlena Maląg, nowa minister pracy łamała kodeks pracy. PIP potwierdza doniesienia.

„Dziennik Gazeta Prawna” poinformował, że Marlena Maląg naruszyła wtedy przepis, który – w ówczesnym brzmieniu – umożliwiał zawarcie z tym samym pracownikiem maksymalnie dwóch kolejnych umów na czas określony. Podpisanie trzeciego takiego kontraktu oznaczało, że podwładny z mocy prawa jest już zatrudniony bezterminowo.

Pomimo takiego ograniczenia – jak napisał „DGP” – Maląg zawierała kolejne umowy na czas określony już po przekroczeniu kodeksowego limitu dwóch kontraktów. Potwierdziły to – jak podaje gazeta – kontrole Państwowej Inspekcji Pracy, które zostały przeprowadzone w czerwcu 2019 r. „Dziennik Gazeta Prawna” donosi, że inspektor sprawdził akta osobowe 14 pracowników liceum. Okazało się, że przepis złamano w 12 przypadkach.

„DGP” poprosił o komentarz minister pracy. Biuro prasowe odpowiedziało gazecie, że „placówki wchodzące w skład spółdzielni oświatowej były zarządzane przez Marlenę Maląg zgodnie z prawem. Nie jest ona związana ze spółdzielnią od stycznia 2011 r. i nie są jej znane wyniki kontroli PIP z 2019 r.”.

Znalezisko – https://www.wykop.pl/link/5223557/minister-pracy-lamala-kodeks-pracy-potwierdzila-to-pip/

#polityka #neuropa #polska #bekazpisu #januszebiznesu