„Myliła się, bo nie…

„Myliła się, bo nie będzie tak, jak było jeżeli oni wygrają – będzie dużo gorzej. Dużo, dużo gorzej. Tutaj mówię nie tylko o tych aspektach materialnych, ale o tym, o czym tu dziś szerzej mówić nie chcę – o aspekcie duchowym. Jak będzie wyglądało nasze życie, jeśli oni wygrają – życie katolickiej większości Polaków. Nie daj Panie Boże, żeby się coś takiego stało”-powiedział Kaczyński.

Bez komentarza.

#polityka #bekazkatoli #katolicyzm #bekazpisu #neuropa #polska #katoliban