Nacjonalizm w Europie według…

Nacjonalizm w Europie według BBC. Najbardziej nacjonalistyczne kraje: Węgry, Austria i Szwajcaria. Najmniej nacjonalistyczne: Cypr, Grecja i Polska. Pewnie dlatego w Europarlamencie najbardziej straszą polskim nacjonalizmem.
Wielu powie, że ranking jest mylny, bo przecież Fidesz jest taki sam, jak PiS, więc Polska powinna być na 2. miejscu. Nie jest. Pod rządami PiS Polska przyjmuje więcej imigrantów niż jakikolwiek kraj świata.
#4konserwy #neuropa #polska #konfederacja #polityka #bekazlewactwa