„Nazywam się Paweł…

„Nazywam się Paweł Juszczyszn. Jestem sędzią Sądu Rejonowego w Olsztynie. Chcę wam powiedzieć, że sędzia nie może się bać!”

Ten Pan zapisze się w historii, jako ten, który miał odwagę przeciwstawić się ziobrystowskiej machinie represjonowania niezawisłych sędziów
#polityka #polska #bekazpisu #wybory