OTSA – Orlen Transport S.A….

OTSA – Orlen Transport S.A. Państwowa firma, której mienie zostało użyte do prowadzenia prywatnych interesów.
Czy naprawdę ktoś jeszcze może uważac, że ta partia, to nie jest organizacja przestępcza?
#polityka #pis #bekazpisu #neuropa