Protesty? Jakie protesty?…

Protesty? Jakie protesty? SPOTKANIE OPŁATKOWE, LEWACCY POGANIE!

#tvpis #presstytucja #kurwizja #wolnesady #dobrazmiana #bekazpisu #bekazkatoli #polityka