Sędzia Paweł Juszczyszyn do…

Sędzia Paweł Juszczyszyn do sędziów w czasie manifestacji przed Ministerstwem Sprawiedliwości :Nie dajcie się zastraszyć. Jesteśmy silni, nawet nie wiecie, jak bardzo. Po prostu róbmy swoje. Trzymajmy się razem.
#polityka #bekazpisu