Stenogram z sejmowego…

Stenogram z sejmowego głosowania nad kandydaturą Banasia do NIKu. Poseł opozycji chce powiedzieć o podejrzeniach piętrzących się wokół Banasia, Marszałek Witek wyłącza mu mikrofon:

#polityka #aferabanasia #bekazpisu #dojnazmiana #neuropa